1. DecoBazaar
  2.  > regulamin

Regulamin serwisu DecoBazaar

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1. DecoBazaar – serwis internetowy działający pod adresem www.decobazaar.com, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Decobazaar, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 3/10, zarejestrowana przez Przezydenta Wrocławia jako indywidualna działalność gospodarcza pod numerem 219597. REGON: 080028039, NIP: 973-060-30-69. Adres email: kontakt@decobazaar.com. Numer telefonu: (+48)697712740


1.1.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w DecoBazaar.

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w DecoBazaar, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

1.1.4. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w DecoBazaar.

1.1.5. Sprzedający – użytkownik, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów w DecoBazaar.

1.1.6. Projektant - Sprzedający, który wystawia Produkty będące autorskimi pracami.

1.1.7. Łowca vintage - Sprzedający, który wystawia Produkty używane w dziale Vintage.

1.1.8. Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.2. Warunki korzystania z serwisu DecoBazaar

1.2.1. Rejestracja w DecoBazaar jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2.2. Użytkownikiem DecoBazaar może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.2.3. Rejestracji w serwisie DecoBazaar dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DecoBazaar w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od DecoBazaar na swój adres email.

1.2.6. Zabrania się publikowania w DecoBazaar treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.7. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

1.2.8. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami.

2. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.1.2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 2 dni robocze.

2.1.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku DecoBazaar. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

2.1.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.1.5. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta, co szczegółowo reguluje punkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.1.6. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Produktu poza DecoBazaar.

2.2. Kontrola transakcji

2.2.1. Ze względu na fakt, że Produkty wystawiane w DecoBazaar to pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

2.2.2. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci trzech zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 14 dni, liczone od dnia anulowania piątego zamówienia.

2.2.3. Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa trzech zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień przez kolejne 14 dni, liczone od dnia wycofania piątego zamówienia.

2.3. Ceny produktów

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie DecoBazaar stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

2.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

2.4. Koszty wysyłki

2.4.1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

2.4.2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.

2.4.3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący

2.4.4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego.

2.4.5. Zamawiając dwa lub więcej Produktów od tego samego Sprzedającego, w przypadku przesyłki pocztowej Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za Produkt, dla którego został ustalony najwyższy koszt wysyłki oraz 20% kosztów wysyłki ustalonych dla pozostałych Produktów.

W przypadku wysyłki kurierskiej, jeśli w jednym zamówieniu znajdzie się kilka produktów od jednego Sprzedającego, to za wysyłkę kurierską naliczona zostanie jedna opłata, równa najwyższemu spośród kosztów wysyłki kurierskiej.

2.5. Formy płatności

2.5.1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w DecoBazaar jest przedpłata.

2.5.2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe DecoBazaar:

57 1140 2004 0000 3502 3885 2280
DECOBAZAAR Barbara Czerny-Weihberg
ul. Komuny Paryskiej 3/10, 50-451 Wrocław

Dane konta dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 57 1140 2004 0000 3502 3885 2280
DECOBAZAAR Barbara Czerny-Weihberg
ul. Komuny Paryskiej 3/10, 50-451 Wrocław
Bank odbiorcy: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
SORT CODE/numer rozliczeniowy: 11402004

2.5.3. Przedpłaty można również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU lub wpłatą za pośrednictwem serwisu PayPal.

2.6. Dostawa przesyłek

2.6.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.

2.6.2. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.

2.6.3. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, Paczkomatem InPost lub Orlen Paczką na adres podany przez Kupującego.

2.6.4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

2.6.5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

2.6.6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, DecoBazaar zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu liczby dni roboczych podanych w koszyku podczas składania zamówienia.

2.6.7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

2.7. Obowiązki podmiotów w transakcji zakupu

2.7.1. W transakcje zawierane w DecoBazaar zaangażowanych jest kilka podmiotów, a każdy z nich ma inne obowiązki.

2.7.2. DecoBazaar odpowiada za świadczenie usług internetowych takich jak: konto użytkownika, możliwość wystawiania produktów na sprzedaż, możliwość zakupu produktów
.

2.7.3. Sprzedający odpowiada za wysłanie zamówionego produktu do Kupującego oraz za kontakt z Kupującym w zakresie realizacji zamówienia.

2.7.4. Operator płatności odpowiada za realizację transakcji płatniczych zapewniając Kupującemu możliwość płatności online (kartą, e-przelewem oraz BLIK)
.

2.7.5. Dostawca przesyłek czyli Poczta, kurier lub operator paczkomatów odpowiada za dostarczenie przesyłki zawierającej Produkt do Kupującego czyli adresata przesyłki.

2.8. System rabatowy

2.8.1. Za każdą złotówkę wydaną na zakupy w DecoBazaar (nie uwzględniając kosztów wysyłki) Kupujący otrzymuje 1 punkt.

2.8.2. Za każde 750 punktów zebranych w ramach systemu rabatowego Kupujący otrzymuje 10% rabatu na jednorazowe, nieograniczone ilościowo ani wartościowo zakupy w DecoBazaar.

2.8.3. Rabat obniża koszty produktów, a nie obniża kosztów wysyłki.

2.8.4. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami i kodami rabatowymi.

2.8.5. Wykorzystany rabat nie podlega przywróceniu w przypadku zwrotu towaru, który został zakupiony z rabatem.

2.8.6. W przypadku zwrotu produktów, suma punktów rabatowych jest obniżana o zwróconą kwotę.

2.8.7. Chęć skorzystania z rabatu Kupujący wyraża zaznaczając odpowiednią opcję w koszyku.

2.8.8. System rabatowy obowiązuje od dnia 01.10.2008. Pieniądze wydane w DecoBazaar przed tą datą nie są przeliczane na punkty.

2.9. Opinie

2.9.1. Kupujący, który zakończył proces zakupu tj. opłacił i otrzymał zamawiany produkt, może wystawić opinię o tym produkcie.


2.9.2. Opinia wystawiona przez Kupującego jest publikowana w profilu Sprzedającego.


2.9.3. Opinia jest subiektywną oceną wystawioną przez Sprzedającego. Powinna być rzeczowa i odnosić się do takich aspektów jak: zgodność towaru z opisem, stan produktu, komunikacja ze Sprzedającym, czas realizacji zamówienia. 


2.9.4. Zabrania się publikowania opinii obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre imię Sprzedającego oraz niezwiązanych z zakupionym produktem.


2.9.5. Opinie niespełniające warunków Regulaminu będą usuwane przez Administratora.

3. ZASADY SPRZEDAŻY

3.1. Status sprzedającego

3.1.1. Status Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez DecoBazaar, po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Projektanta lub Łowcę vintage.

3.1.2. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego DecoBazaar decyduje w oparciu o zdjęcia Produktów dołączone przez Użytkownika do zgłoszenia.

3.1.3. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Sprzedającego Użytkownikowi bez podania przyczyny.

3.1.4. Aby wysłać zgłoszenie na Sprzedającego, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy w dziale Współpraca.

3.1.5. Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane konta bankowego. Należy również uzupełnić dane adresowe, o ile nie zostały wcześniej zdefiniowane.

3.1.6. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w opisie, wywiadzie oraz na banerze adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

3.1.7. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli Produkty wystawiane przez Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

3.2. Produkty

3.2.1. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów, które zamieszcza na DecoBazaar.

3.2.2. Zamieszczając na DecoBazaar Produkty autorskie, Sprzedający oświadcza, że jest ich autorem.

3.2.3. Jeżeli Sprzedający oferuje swoje produkty na sprzedaż jednocześnie w innych miejscach, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność produktów.

3.2.4. Wystawiając Produkt na DecoBazaar, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości fotografie Produktu oraz jego szczegółowy opis (zawierający wymiary, skład surowcowy, kolory, właściwości itp.)

3.2.5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.

3.2.6. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w DecoBazaar.

3.2.7. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne przypisywanie Produktów do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem.

3.2.8. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na stronie DecoBazaar jak również w innych miejscach (Internet, prasa, telewizja).

3.2.9. Wystawiając Produkt na DecoBazaar, Sprzedający ustala jego cenę końcową oraz koszt wysyłki. Szczegółowe zasady obliczania kosztów wysyłki zawiera punkt 2.4.

3.2.10. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika Produktów bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

3.2.11. Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.

3.2.12. Selekcji Produktów wyświetlanych na stronie głównej oraz w działach Polecane Produkty i Prezenty dokonuje DecoBazaar.

3.2.13. Selekcji Produktów prezentowanych w newsletterze dokonuje DecoBazaar.

3.2.14. Zabrania się wystawiania na sprzedaż produktów z futer naturalnych, trofeów myśliwskich oraz produktów nieoryginalnych (podrabianych).

3.3. Sortowanie produktów

3.3.1. Produkty można sortować na dwa sposoby: według daty dodania czyli od najnowszego (dmyślne sortowanie) oraz według ceny czyli od najtańszego lub od najdroższego.


3.3.2. Listę produktów można dodatkowo zawęzić korzystając z trzech kryteriów wyszukiwania: sposobu dostawy, kryterium ceny oraz koloru.


3.3.3. Strona z wynikami wyszukiwania obejmuje tylko wyniki organiczne. Produkty nie są promowane w żaden sposób.


3.3.4. Strona z wynikami wyszukiwania zawiera stałą maksymalną liczbę pozycji tj. maksymalnie 36 produktów

3.4. Typy Sprzedawców według unijnej dyrektywy Omnibus

3.4.1. Każdy Sprzedający przed rozpoczęciem sprzedaży w DecoBazaar zobowiązany jest określić typ Sprzedawcy wybierając jedną z dwóch opcji: osoba prywatna lub przedsiębiorca.


3.4.2. Oznaczenie „osoba prywatna” oznacza, że zamówienia złożone u tego typu Sprzedawcy nie są objęte przepisami konsumenckimi.


3.4.3. Oznaczenie „przedsiębiorca” oznacza, że zamówienia złożone u tego typu Sprzedawcy są chronione przepisami konsumenckimi.


3.4.4. Niezależnie od oznaczenia Sprzedawcy, DecoBazaar oczekuje, że wszyscy Sprzedający, którzy oferują produkty na sprzedaż w DecoBazaar, umożliwią Kupującym dokonywanie zwrotów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.5. Realizacja zamówień

3.5.1. Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.

3.5.2. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, DecoBazaar zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu tylu dni roboczych, ile podał podczas wystawiania Produktu.

3.5.3. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

3.5.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz DecoBazaar.

3.5.5. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty przesyłkami rejestrowanymi: w formie listu poleconego lub paczki (korzystając z usług Poczty Polskiej), w formie przesyłki kurierskiej, Paczkomatem lub Orlen Paczką.

3.5.6. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

3.5.7. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

3.5.8. Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie.

3.5.9. Za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłek odpowiada Sprzedający.

3.5.10. Każdy Sprzedający zobowiązany jest do umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu zakupionego towaru na zasadach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.

3.6. Komunikacja z Kupującymi

3.6.1. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do zakupu Produktu poza DecoBazaar.

3.6.2. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej itp.

3.7. Prowizje i opłaty

3.7.1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również wystawianie Produktów w DecoBazaar są bezpłatne.

3.7.2. DecoBazaar pobiera prowizję od sprzedaży, która wynosi 19% brutto ceny sprzedanego Produktu.

3.7.3. DecoBazaar nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki produktów.

3.7.4. DecoBazaar nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.

3.7.5. Prowizja od sprzedaży pobierana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywane przez Kupujących.

3.8. Rozliczenia

3.8.1. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą, na swoim koncie.

3.8.2. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w DecoBazaar następuje raz w miesiącu, do 10-go dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

3.8.3. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję DecoBazaar oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.

3.8.4. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.

3.8.5. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego.

3.8.6. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający ma na swoim koncie niewysłane zamówienia. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z DecoBazaar.

3.9. Faktury VAT

3.9.1. Na życzenie Sprzedającego, DecoBazaar wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów.

3.9.2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie Sprzedającego

3.9.3. Sprzedający akceptuje opisany w punkcie 3.8.2 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.

4. ZWROTY I REKLAMACJE

4.1. Zwroty

4.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.1.7.

4.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj: http://www.decobazaar.com/download/decobazaar_oswiadczenie.pdf. Oświadczenie Kupujący może dołączyć do odsyłanego Produktu.

4.1.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)

4.1.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w DecoBazaar oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zwrotu dla danego Produktu.

4.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4.1.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

4.1.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje DecoBazaar nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

4.1.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.1.10. DecoBazaar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.1.11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

4.2. Wymiany

4.2.1. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

4.2.2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.

4.2.6. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w DecoBazaar oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza wymiany dla danego Produktu.

4.2.3. Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

4.2.7. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.

4.2.4. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania.

4.2.8. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, DecoBazaar potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 4.1.

4.2.9. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

4.3. Reklamacje

4.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów DecoBazaar występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

4.3.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy lub wymiany. Dopiero gdy te dwie opcje okażą się niemożliwe do realizacji to Kupujący może domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

4.3.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie DecoBazaar, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

4.3.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w DecoBazaar oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza reklamacji dla danego Produktu.

4.3.5. Kupujący odsyła reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez DecoBazaar. Koszt odesłania reklamowanego Produktu pokrywa Sprzedający.

4.3.6. Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni.

4.3.7. Gdy Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na Produkt podobny, wolny od wad , to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim koncie w DecoBazaar.

4.3.8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje DecoBazaar.

4.3.9. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu.

4.3.10. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

4.3.11. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w DecoBazaar oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zgłoszenia braku przesyłki dla danego Produktu.

4.3.12. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.

4.3.13. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje DecoBazaar.

4.3.14. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

4.3.15. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

4.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

4.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.4.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4.4.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

4.4.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

4.4.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

5.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Decobazaar, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 3/10, zarejestrowana przez Przezydenta Wrocławia jako indywidualna działalność gospodarcza. pod numerem 219597. REGON: 080028039, NIP: 973-060-30-69.

5.1.2. DecoBazaar przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.1.3. DecoBazaar sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez DecoBazaar w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

5.1.4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 091074.

5.1.5. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

5.1.6. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

5.1.7. W celu realizacji zamówień, DecoBazaar udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

5.1.8. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

5.1.9. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online.

5.1.10. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie DecoBazaar, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

5.1.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec DecoBazaar, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

5.1.12. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny DecoBazaar jest tzw. uzasadniony interes administratora.

5.1.13. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, DecoBazaar udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

5.1.14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5.1.15. DecoBazaar zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do DecoBazaar stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. DecoBazaar może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec DecoBazaar lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.1.16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

5.1.17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, DecoBazaar zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

5.1.18 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Zobowiązania Użytkowników

5.2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od DecoBazaar w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5.2.2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od DecoBazaar informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem DecoBazaar.

6. PLIKI COOKIES

6.1. Wykorzystanie plików Cookies.

6.1.1. Serwis DecoBazaar korzysta z plików Cookies ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

6.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

6.1.3. Pliki cookies w DecoBazaar wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie DecoBazaar (np. agencje marketingowe).

6.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

6.1.5. Korzystając z serwisu DecoBazaar, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem DecoBazaar i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Rola DecoBazaar

7.1.1. DecoBazaar pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.

7.1.2. DecoBazaar świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, obsłudze płatności oraz obsłudze klienta.

7.1.3. DecoBazaar nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności DecoBazaar nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Produktów wystawianych na sprzedaż przez Sprzedających, za rzetelność opisów dodawanych przez Sprzedających oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.

7.2. Usunięcie konta Użytkownika

7.2.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w DecoBazaar w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do DecoBazaar stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

7.2.2. DecoBazaar może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec DecoBazaar lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.2.3. DecoBazaar zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

7.2.4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w DecoBazaar.

7.2.5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji DecoBazaar, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w DecoBazaar bez uprzedniej zgody DecoBazaar. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.

7.3. Czynności zabronione

7.3.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej DecoBazaar bez uprzedniej zgody DecoBazaar lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

7.3.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego DecoBazaar bez uprzedniej zgody DecoBazaar. Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (prawo ochronne numer 235304) i podlega ochronie prawnej.

7.3.3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów decobazaar oraz decobloog w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

7.3.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 7.3.1 - 7.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
Top